Акушерката

 

     Акушерката е специално обучена да се грижи за майката по време на нормалната бременност, родилните болки и самото раждане. Акушерката обикновено работи или в болницата, или в родилното отделение, или в поликлиниката. Акушерката е ангажирана с грижа преди раждането, с посещение у дома на родилката и по време на раждането в болницата.

Акушерката е специално обучена да се грижи за майката по време на нормалната бременност, родилните болки и самото раждане.