СЪДЪРЖАНИЕ

 

1.Подготовка за раждането

2.Общопрактикуващият лекар /GP/

3.Акушерката

4.Гинекологът

5.Педиатърът

6.Специалист, провеждащ прегледа с ехограф

7.Медицинската сестра

8.Изберете Вашия ЛЕКАР

9.Денят, когато очаквате да се роди бебето  

10.  Избор на болница

11. Планиране на раждането