Ако майката е заразена и кърми как може да се намали рискът от заразяване на детето?

 

Заразените жени могат да намалят риска от заразяване.

       Много експерти считат, че най- сигурният начин да се кърми е да не се дава нищо друго освен кърма на детето до 6 месечна възраст.

       Да се избягва образуването на ранички в устата на бебето и разраняване на зърната на майката. При тяхното наличие рискът от заразяване се повишава.