Какви са актуалните международни препоръки относно кърменето и HIV?

 

     Най- новите изявления относно позицията на ООН  за детското хранене са от 2001, последвани от консултация с експерти относно кърменето и HIV. Относно балансът на риска между кърменето и заместителите, се казва:

     Когато заместителите са приемливи, достъпни, подходящи и сигурни, се препоръчва майките да ги използват вместо да кърмят. В противен случаи се препоръчва изключително кърмене до 6 месеца. Ако майката реши да не кърми, тя трябва да получи компетентен съвет как да продължи храненето на детето до 2 години като му се осигури подходящо заместващо хранене. Трябва да се поддържат програми, които подобряват условията на живот и хранене на заразените майки и техните семейства.

    В изявлението се подчертава, че майките не разполагат с достатъчна информация относно рисковете и ползите при избор на различните хранителни практики и се нуждаят от специализирана информация преди да вземат своето решение как да хранят детето си.

     За да помогне на страните да подобрят политиката си, ООН в сътрудничество с водещи здравни специалисти, разработва политики, публикувани от агенциите на ООН през 1998 г. и актуализирани през 2003 г.

     Международният кодекс за маркетинг на заместителите на кърмата е приет от 1981. Той има за цел да регулира маркетинговите практики на заместителите на кърмата и има отношение към препоръките за изключително кърмене и ролята му за здравословното развитие на детето.