Какъв е броят на децата, изложени на риска от HIV?

 
 

Рискът за деца на серопозитивни майки.

При липса на каквато и да било интервенция между 15 и 30% от децата на серопозитивни майки се заразяват преди или по време на раждането. Ако всички серопозитивни майки кърмят, други 10-20% от децата ще бъдат заразени чрез кърменето. Това означава, около 2/3 от децата няма да се заразят.

Рискът за всички деца в общността.

Макар че процентът на заразените майки с HIV достига 40% в някои Африкански общности, като цяло е много по- нисък, около 25%  /1 от 4/.

Рискът от заразяване чрез кърменето може да бъде калкулиран чрез умножаването на процента заразени майки, който е 25 по 15% заразени чрез кърмене=3.75 %. С други думи дори там, където жените са заразени с вируса и всички от тях кърмят, по- малко от 4% от всички деца в общността ще бъдат инфектирани чрез кърменето.