Какви стратегии, базирани на населението могат да подпомогнат кърменето и да минимизират заразяването?

 

       Да се рекламира по- безопасно сексуално поведение.

       Най- добрият начин да се предпазят децата е да се помогне на жените да избегнат заразяването. Повечето заразявания са в резултат на сексуални отношения без неоходимите предпазни мерки. Намаляването на риска е свързан с намаляването на сексуалните връзки, намаляването на броя на партньорите, използването на презервативи. Методите за защита са достъпни и са в ръцете на самите жени. Подобряването на икономическото и социално положение на момичетата и жените също допринася за по- успешна превенция.

       Осигуряване на всеобщ достъп до доброволен и конфиденциален тест за HIV и възможности за консултация на жените.

Към момента тези възможности като цяло са ниски и дори, когато жената се е тествала, тя не желае да съобщи резултата и не е сигурна дали е конфиденциален.

Да се говори повече за ползата от това да се знае HIV статусът.

Ако жената знае, че е заразена, тя ще може да предотврати заразяването на други хора като партньори и деца. Ще се информира за рисковете и ползите от кърменето и ще може да превентира нова бременност. Ще бъде наясно с рисковете да зарази детето си при раждане и кърмене. В този случай много е важно да се запази конфиденциалността на теста.

Да се осигури техническа информация на лидерите на мнение.

Здравните работници и групите за обществено въздействие като медиите, политиците, адвокатите- се нуждаят от адекватна информация, за да реализират устойчива политика за кърменето.

Да се осигурят наръчници със съвети за здравните работници.

ООН агенциите издават наръчници със съвети за рисковете и ползите от един или друг начин на хранене. Те трябва да бъдат адаптирани спрямо местните условия на страната, в която се разпространяват.

Да се обучат здравните работници да консултират майките.

Наръчниците не са достатъчни при работата с майките. Необходими са практически умения от страна на здравните работници, както и информация относно това как става заразяването, рисковите фактори, стратегии, нивото на здравна помощ, балансът на риска и ползите от различните видове хранене на детето.

Да се продължи рекламата, защитата и подкрепата на кърменето.

При липсата на правилна информация относно ползата от кърменето и възможността за заразяване чрез него може да подтикне майките към неадекватен избор на начин на хранене на детето. Действията, свързани с рекламата на кърменето трябва да подпомагат процеса на задълбочаване на изследванията относно HIV и прилагането на разпоредбите на Международния кодекс.

Да се подкрепят изследванията.

Необходимо е да научим повече за факторите, които влияят на заразяването и рисковете, свързани с различните хранителни практики като околната среда например. Трябват ни и повече знания, за да се вземат по- адекватни решения относно различните хранителни практики и как те рефлектират върху здравето на майката и детето.

 

Какъв съвет могат да дадат здравните работници на майките?

Всяка ситуация е уникална и здравните работници трябва да съобразят своите съвети с конкретния случай. Като цяло изборът трябва да бъде базиран на обективна информация. Ролята на здравния работник е да даде на майката тази информация, така че тя да направи своя избор колкото е възможно по- сигурен.

За жени, които не са заразени с HIV кърменето е определено най- добрият избор. Ползите са здравето са както за майката, така и за детето. Кърменето оказва влияние като фактор на растежа и развитието на детето, има антибактериален и антивирусен ефект и предпазва от заболявания до две годишна възраст и след това.  Кърменето допринася и за по- нататъшното здраве на детето. Тези ползи на кърменето увеличават значението си в извънредни ситуации, когато приготвянето и употребата на заместители на кърмата може да бъде по- трудно отколкото в обикновена ситуация.

Мателиалът е подготвен по данни на ЛИНКАДЖЕС.

Очаквайте още информация по темата Кърмене и HIV.