Трябва ли заразените майки да бъдат съветвани да не кърмят?

 

ЗАВИСИ.....

АКО майката знае, че е заразена

АКО детската смъртност е висока поради болестите, от които допълнително боледуват заразените и

АКО заместителите на майчината кърма са позволени и е осигурена чиста вода и хигиена на приготвяне на храната, както и здравна грижа

ТОГАВА шансът на децата да оцелеят е по-голям, ако се хранят с адаптирани млека.

ОБАЧЕ

АКО детската смъртност е по- висока поради заболявания като диария и  пневмония или

АКО хигиената, достъпът до чиста вода са недостатъчни или

АКО цената на заместителите на храната е прекомерно висока или

АКО достъпът до адекватна здравна грижа е ограничен,

ТОГАВА кърменето може да бъде най- сигурният начин на хранене дори, когато майката е HIV позитивна.

 Дори в случаите, когато достъпът до чиста вода е налице, но цените на адаптираните млека са прекалено високи е възможно да се предотврати майките:

       Да разреждат храната прекалено много;

       Да недохрадват децата си;

       Да заместят адаптираните млека с опасни алтернативи.