Материалът е подготвен по данни на ЛИНКАДЖЕС

 
 

1. Какъв е броят на децата, изложени на риска от HIV?

2. Кърменето представлява ли риск за заразените майки?

3. Трябва ли заразените майки да бъдат съветвани да не кърмят?

4. Ако майката е заразена и кърми как може да се намали рискът от заразяване на детето?

5. Какви са актуалните международни препоръки относно кърменето и HIV?

6. Какви стратегии, базирани на населението могат да подпомогнат кърменето и да минимизират заразяването?

 

/Очаквайте още информация по темата Кърмене и HIV/