КРИЕ ЛИ РИСКОВЕ ИЗКУСТВЕНОТО ХРАНЕНЕ

 

     Научните изследвания и клиничната практика показват, че изкуственото хранене е свързано със следните съществени рискове:

    намалена устойчивост към инфекции и по-висока заболеваемост. Изкуствено хранените деца боледуват и по-тежко;

    по-голяма честота на анемии, рахит, затлъстяване;

    по-чести грешки при храненето. Освен количеството грешките могат да бъдат и качествени;

    по-висока честота на хранителни алергии и алергични заболявания;

    вероятност за бактериално замърсяване и свързани­те с него хранителни отравяния;

    опасност от натрупване на радиоактивен стронций-90 в костите на детето при радиоактивно замърсява­не на околната среда (кравето мляко съдържа 6 пъти повече стронций от майчиното);

    създаване на неправилни хранителни навици - пред­почитание към по-сладки и солени храни.

Как да определим размера на порцията?

     При изкуственото хранене съществува голяма опасност от прехранване. От биберона се суче значително по-лесно, отколкото от гърдата. Бебето се изморява по-малко и често приема значително по-голямо количество храна от необходимото. Съществуват много формули за определя­не на количеството храна за едно денонощие. Лесна и достатъчно точна е следната формула, която отчита както възрастта, така и теглото на детето:

    от 0 до 2 месеца обемът на храната е 1/5 от теглото;

    от 2 до 4 месеца обемът на храната е 1/6 от теглото;

    от 4 до 6 месеца обемът на храната е 1/7 от теглото;

    над 6 месеца обемът на храната е 1/8 от теглото.

     Общото количество за денонощието не бива да надви­шава 1 л, т. е. детето може да получава максимално 5 пъти х 200 мл мляко.

Правилното хранене е било и остава основна грижа на родителите при отглеждане на малкото дете и особено на кърмачето. Майчиният инстинкт не е достатъчен. Необходими са конкретни знания за майчиното мляко и техниката на кърмене, за храните и последователността, по която следва да се предлагат на бебето, умението да се преценява ефектът от тяхното действие.