КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ЗА ПРАВИЛНОТО ХРАНЕНЕ НА НАШЕТО ДЕТЕ?

 

       Често пъти родителите питат дали грижите за физическото или психическото здраве са по-важни? На този въпрос е трудно да се  отговори еднозначно. За нормалното развитие на детето са важни както грижите за физическото, така и за психическото здраве. Ако детето е с разклатено физическо здраве, акцентът следва да се постави върху правилното отглеждане, ако детето изостава в психическото си развитие - повече грижи трябва да се отделят за възпитанието, но никога заради едното не бива да се изоставя другото.

    Нормалното физическо и психическо развитие през първите  няколко години от живота на детето оказва влияние върху физическото и психическото здраве на индивида през целия му живот. Осигуряването на нормални условия за развитие през ранното детство има изключително важно значение за изграждането на пълноценно развита личност.

ХРАНЕНЕ и Хранителни вещества:

Белтъци
Мазнини
Въглехидрати

Минерални вещества и вода

Витамини
Енергийни нужди