ПРИНЦИПИТЕ, НА КОИТО СЕ ОСНОВАВА НАШАТА РАБОТА

 

1.  Правото на децата да имат възможно най-висок стандарт на здраве и хранене.

2.  Правото на семействата и особено на жените и децата да получават достатъчно храна.

3.  Правото на жените да кърмят и да направят съзнателен избор как да хранят децата си.

4.  Правото на жените на подкрепа, за да кърмят успешно и да хранят децата си здравословно.

5.  Правото на всички хора на медицинска помощ за удовлетворяване на основните им потребности.

6.  Правото на медицинските работници и пациентите на система на здравеопазване, свободна от търговски натиск.

7.  Правото на хората да участват в международни организации за реализация на проекти за защита на здравето.