ИГРАЧКИТЕ В СВЕТА НА ДЕТЕТО

/Галина Благоева, икономист,  управител на  магазин за играчки, София/

Всеки ден аз напускам суетният свят на възрастните и влизам в света на приказните герои, които ми напомнят, че детството може да ти бъде водач през целия живот. Работя в голям магазин за играчки. Най- ценното в тази работа за мен са две неща: очите на децата, които влизат в магазина и очите на играчките, застинали в израза, придаден им от техните създатели. Когато тези очи се срещнат и детето пожелае играчката, се случва онзи емоционален контакт, който носи радост на детето и желание да разгадае светът на играчката.Но тук е и моментът на приземяването от страна на възрастния, който преценява дали да купи или не пожеланата играчка. Аз не мога да съдя дали това решение зависи винаги от платежната способност на семейството, защото много пъти съм си мислила, че по- скоро това е въпрос на приоритети и ценностна система от страна на родителите и близките на малкото дете. От това, което съм чела и слушала, а и от собствените си наблюдения зная, че играчката играе важна роля при емоционалното развитие на детето, както и за формиране на социалните му умения. То общува с играчката, включва я в определени игрови ситуации, играе роли. Светът на играчките е толкова богат, разнообразен и многопластов, колкото и светът на хората. Това е така, защото светът на играчките е имитация на материалния свят на възрастните. Детето проиграва житейски ситуации, които реално могат да му се случат в живота. То усвоява и видовете социални роли, които му предстоят да играе в реалността.

Затова си мисля, че купуването на играчка е по- скоро социален акт, отколкото чисто консуматорска проява или задоволяване на детския каприз. Това е причината да мисля, че решението да избереш да купиш именно играчка на детето си, а не примерно да дадеш същите тези пари за алкохол и цигари, показва отговорността на възрастните да възпитават определен мироглед в децата си.

Изборът на играчка не е просто нещо. С купуването на определени предмети, всъщност се влияе върху околния свят, с който детето свиква. Ако му се подбират само играчки, поддтикващи към агресия като оръжия, предмети, пораждащи страх, чудовища или неподходящи за възрастта на детето, има опасност да се деформира неговото отношение към света в посока- агресивност. Не е без значение и пола на детето, защото играчките определено имат и такава ориентация. Разбира се клишето кукли за момичетата и камиончета и пистолети за момчетата не е универсално приложимо.

И все пак не е голямо усилие да се подбират красиви, интересни и насочващи към естетика и доброта играчки, които да развиват въображението и уменията на децата. Освен всичко друго те притежават интуиция. Наблюдавайки внимателно какви играчки предпочита детето ви, вие имате и по- добра възможност да опознавате и самото него. Не се колебайте да зарадвате детето си с играчка, която да го направи по- отзивчиво, добро и подготвено за реалния живот.