ДЕТЕТО И ПЪРВАТА СРЕЩА С ДЕТСКИЯ ЛЕКАР

 
  д-р Р. Модева, университетски преподавател

 

 В своето ранно детство за бебето топлата прегръдка на майката е първото убежище и усещане за сигурност. Естествено могат да дойдат и първите необходимости бебето да потърси сигурност и в детския лекар, когато се нуждае от лечение. Как да се преодолее опасността от стрес при допира с ръцете на чуждия човек? Този въпрос е двустранен, от една страна спокойствието на детето зависи от начина, по който майката се отнася към неговото заболяване, а от друга страна - излъчването на педиатъра, неговата доброжелателност и съпричастност към проблема на детето характеризират същността на процеса, в който детето може да се почувства защитено или обратно на това - застрашено. В детските отделения или консултации стените са изпъстрени с красиви рисунки и образи на любими детски герои от приказки. Всъщност това е и част от психологическия елемент, който осигурява комфорта на детското усещане, че в тази непозната среда не го очаква опасност. В практиката съществуват 5 стъпки за осигуряване на успешна терапия, когато детето е заболяло:

първа стъпка

Майката,  без какъвто и да е признак на тревога, подготвя детето за срещата с лекаря;

втора стъпка

На детето може да му бъде разрешено да вземе любимата си играчка по време на прегледа в лекарския кабинет;

трета стъпка

               

Детският лекар трябва да посрещне детето усмихнат , без напрежение, съпричастно като част от приказния свят на детските герои, ;

четвърта стъпка

В подготовката за прегледа е добре друго медицинско лице да поеме детето в ръцете си като в същото време му говори нежно и успокоително.

пета стъпка

Детският лекар завършва  прегледа  без видим израз на напрежение независимо от диагнозата, която поставя. Това допълнително успокоява детето и то е готово за своята следваща среща, освободено от опасността да формира страхове от медицинските лица.

Тези 5 стъпки са на пръв поглед елементарно условие за предпазване на бебето и детето от инстинкта на страх от посещението в медицинския кабинет. Приложени обаче на практика се вижда, че изискват сериозно усилие, както от майката, така и от педиатъра, за да бъдат извървяни. Ето защо прилагането им в живота на детето е от изключително важно значение, за да изгради то пълно доверие към поведението на майката и лекаря, които имат единствената задача да защитят неговото здраве.