КЪРМЕНЕТО: СЪРЦЕТО НА НАШАТА РАБОТА

 

    Коалицията за защита на майчинството- като МОТТ, синдикатите и мнозинството от държавите в света разбират защитата на майчинството като социална отговорност. Ако жената едновременно работи и има деца в прилични и здрави условия, защитата на майчинствотое необходимост за всички жени. Осигуряването на отпуск по майчинство и отпуск за родителите също са стъпки в посока на по-голямото участие на бащата в отглеждането на децата. Заплащането на отпуската на майката, както и защитата на работното й място и недискриминацията са също важни аспекти на защита на майчинството.

    Важна цел на този наръчник е да спомогне за комбинирането на защитата на кърменето и защитата на майчинствто. Основните инструменти, на които се базира защитата на майчинството са приемането на новата Конвенция на МОТТ 183, Препоръка 191 и приемането на

      Глобалната стратегия  за Бебешко и детско хранене от СЗО/УНИЦЕФ през 2002 г.

    Ясно е, че основателите на МОТТ през 1919 разбират, че кърменето е неразделна част от майчинството, и изискват защита на вайките на работното място.

Кърменето: Полза за всеки

Кърменето има полза за децата:

       Кърменето подпомага оцеляването на децата;

       Кърменето намалява случаите на инфекциозни заболявания- отити, диария, пневмония;

       Кърменето намалява риска от астма и други алергии;

       Кърменето повишава коефицента на интелигентност;

       Дългосрочни ефекти от кърменето за здравето- плътност на костите, превенция на менингит, затлъстяване.

Ползи за майката:

       Кърменето подпомага семейното планиране, осигурявайки, превентирайки скорошно бременност. Методът се нарича: Лактационно аменоретичен метод /ЛАМ/;

       Кърменето подпомага намаляването на анемия;

       Дългосрочни ползи за здравето на майката- превентира рак на гърдата, рак на яйчника, остеопороза.

     Ползи за семействата:

       Кърменето засилва семейните връзки;

       Кърменето има икономически ефект като спестява пари и време.

Ползи за работодателите:

       Кърменето намалява отсъствията от работа;

       Кърменето допринася за по- стабилна работна сила като повишава морала на екипа, намалява текучеството и увеличава лоялността към предприятието.

Ползи за обществото:

       Кърменето спомага за защита на околната среда;

       Кърменето влияе на икономиката чрез семейния бюджет като се спестяват пари за закупуване на изкуствени млека.

       Намаляване на разходите за лечение на хронични заболявания и се подобрява превенцията.

 

     Тъй като ползите от кърменето се отразяват положително на всички нива в обществото, става още по- важно това общество като цяло да поеме отговорността за подкрепа на жените да кърмят оптимално.