ВЪВЕДЕНИЕ: ЖЕНАТА, РАБОТАТА И КЪРМЕНЕТО

 

    Жената, работата и кърменето е тема, която обикновено се избягва, защото съдържа много спорни моменти и трудности при намиране на решенията.Жената обикновено се чувства раздвоена между репродукцията /раждането на дете и кърменето/ и продукцията /работата, независимо дали е платена или неплатена/. И двата аспекта  имат значение в живота на жената и тя намира начин да ги съчетае с малка помощ от страна на обществото. Защитата на майчинството е такъв тип подкрепа и обществото може да я осигури. От момента, в който жената роди, тя става майка Храненето на бебето обаче се разглежда отделно от бременността и раждането, тъй като предполага избор от страна на жената- дали да кърми и колко дълго своето дете или да използва заместители на майчиното мляко. Често решението на жената да не кърми е продиктувано от липсата на възможност да го прави продължително време, поради трудовата й заетост.

  Работещата жена

  Жените винаги са работили. Независимо дали това става у дома- при отглеждането и възпитанието на децата, поддържането на дома и приготвянето на храната, както и осигуряване на подходящ емоционален климат в семейството. Всичко това често остава невидимо и срещу този труд жената не получава материално възнажраждение.

Но жената участва и като съвсем конкретна работна сила в обществото. Това е така още от индустриалната революция /1830- 1880 г./. Тя се изявява  като работник, служител или ръководител в почти всички сфери на пазара на труда. Констатацията на МОТ е, че се наблюдава все по-значителна феминизация на работната сила и заетостта в света. Говори се дори за доминирани от жените сфери на труда.

  Колективна подкрепа за майчинството

  Традиционните общества подкрепят оставането на жената у дома след раждането на детето поне 40 дни, които са необходими за възстановяването както на нея, така и на детето. Обикновено след изтичането на този период майката и детето биват представени в общността посредством специален ритуал.

Но жената се нуждае от регламентирана обществена подкрепа на майчинството. В международен план нормативно тя се обезпечава от МОТ /създадена през 1919 г./ и Конвенциите, които тя приема. В тях майчинството се определя като социална отговорност и изисква законова защита на работещата жена в ролята й на майка.

На жените бе дадено право на платен отпуск по майчинство, медицинска помощ, защита на работното място, както и платени почивки за кърмене, когато се върне на работа.Защитата на майчинството, както от страна на МОТ, така и от повечето национални законодателства има две основни цели:

       Защита на здравето на майката и детето.

       Защита на работното място на жената.

Кърмене

Популярността на кърменето се е изменяла в положителна или отрицателна насока от 50-те години насам в зависимост от социалните условия. Една от обичайните причини за преждевременното прекъсване на кърменето е необходимостта жената да се върне на работа. Повечето работещи майки се нуждаят от промяна на условията на труд, ако искат да изпълнят изискванията на СЗО за изключително кърмене до 6 месеца и след това.

За да се осигури успешно кърмене, на работещата майка й е нужно следното:

       Отпуск по майчинство поне 14 седмици след раждането.

       Финансова защита: отпуската й трябва да бъде платена, работното й място запазено.

       След завръщането си на работа майката се нуждае от платени почивки и подходящо място, за да може да кърми детето си или да изцежда майчино мляко.

       Защита от дискриминация или друг вид пренебрегване заради това, че е кърмачка.

Стандартът на МОТ е минимум 14 седмици отпуск по майчинство. Редица международни документи разглеждат кърменето като човешко право и настояват то да бъде защитено от страна на правителствата, синдикатите, работодателите, неправителствени организации.

  Кампания за защита правата на майките

  МОТ, синдикатите, професионалните асоциации, неправителствени организации провеждат кампания за защита на майките на работното място. Подготвят и разпространяват материали, провеждат срещи и други инициативи. Коалицията за защита на майчинството напълно подкрепя тази кампания, съсредоточавайки се върху ползите от кърменето като за майката, така и за детето. След приемането на Конвенция 183 на МОТ Коалицията продължава да провежда кампания за по-силна майчина подкрепа.