КЪРМЕНЕТО В КОНТЕКСТА НА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА БЕЗНАКАЗАНОСТТА СРЕЩУ НАСИЛИЕТО НАД  ЖЕНИ И МОМИЧЕТА

 Пенанг, 2 март 2007 г.

        Дискриминацията и насилието срещу жени и момичета може да засегне кърменето по много начини в живота на жената от детството до зряла възраст. Отчитайки тези явления, Световният алианс за защита на кърменето подкрепя темата на Международния Ден на жената- ПРЕКРАТЯВАНЕ НА БЕЗНАКАЗАНОСТТА СРЕЩУ НАСИЛИЕТО НАД  ЖЕНИ И МОМИЧЕТА. 8 ми март ще бъде празнуван навсякъде по света, датата се отбелязва от ООН за първи път през 1975 г.

       Причините и рисковите фактори за насилието срещу жените и отговорностите на държавите бяха ясно анонсирани от Генералния секретар на ООН на 9 октомври 2006 г. Той отбелязва, че насилието срещу жените се основава на структурните връзки на неравенство между жените и мъжете и не е характерно само за една култура, регион или страна или за определени групи жени в обществото. Физическо, сексуално, психологическо и икономическо насилие срещу жените може да се наблюдава в семейството, в общността, в изграждането на държавата и по време на въоръжени конфликти.

 

    Като дете момичето може да бъда лишено от пълноценно кърмене, поради предпочитанието на майката към момчето. Когато се роди момиче в повечето случаи майката бърза да забременее отново, с надеждата да роди момче. Такива практики водят до пренебрегването на момичето в семейството, не му се предоставя пълноценно изключително кърмене до 6 месеца и подходящо допълнително хранене при продължаване на кърменето до 2 годишна възраст.

 

     Насилието и дискриминацията срещу жените от страна на семейството, работното място или Държавата не спира дори когато жената е бременна или току що родила. Такива явления водят до дълбок стрес и тревожност, които могат да доведат до невъзможност на майката да кърми детето си.      

 

      Продължителният стрес може да предизвика високи или прекалено ниски нива на хормона кортизол / cortisol / в организма на майката, което съответно води до свръх или недостатъчна продукция на мляко.  Друга бариера за кърменето може да бъде позицията на партньора, че гърдите на жената принадлежат на него, а не на нея или на бебето.

Честа форма на дискриминация на работното място се явява невъзможността на майката да кърми поради липса на подходящи условия. Конкуренцията на работното място и нежеланието на работодателите да изплащат отпуска по майчинство водят до дискриминация при назначаването на работа на бременни или изобщо отказ да се назначават жени.

    Гражданското общество трябва да ангажира правителствата и общността да въздействат върху начина, по който се третират жените и момичетата. Като общество трябва да полагаме грижи за младите хора, които трябва да бъдат запознати с въпросите на раждането, кърменето и сексуалността. Членовете на семействата трябва да направят някои основни неща за майките, например да й осигурят подходящи условия и да осъзнаят полезността на това, което вършат като майки.

   УАВА поддържа позицията, че жените имат право да кърмят в изпълнение на Конвенцията за елиминиране на всички форми на дискриминация срещу жените и Конвенцията за защита правата на децата. Равнопоставеността на половете е важна основа за работа на движението за защита на кърменето.

References:

Ending Violence against Women: From words to action Study of the Secretary General. 9 October 2006

A statement from the UN Breastfeeding Advocacy Team. 2007.