:::  Раждането трябва да става в легнало положение

 
     Днес, в 21 век, много специалисти приемат концепцията за естественото раждане. Един от основните принципи на тази концепция е свободното поведение на родилката. Тя може да се разхожда, да пее, да заема тези пози, които обезболяват контракциите и помагат на бебчето да се роди по най-лекия начин.

     “Класическата” поза – легнала по гръб – е най-удобна за медицинския персонал, но именно тя е най-болезнена както за майката, така и за детето. Работата е там, че когато майката лежи по гръб родовите пътища леко се извиват напред и бебчето, проправяйки си път, трябва да се движи на горе, а това съществено забавя родовия процес и често води до травми.

     При раждане в тази поза матката притиска кръвоносните съдове, които минават по дължината на гръбнака. Това води до нарушаване на кръвообращението и, като резултат, бебчето получават недостатъчно кислород.

     Практиката показва, че ако жената има възможност да се движи по време на раждането, тя инстинктивно заема тези пози, които са най-удобни за нея и за детето.

     За да може майката максимално да използва положителния ефект на различните пози, тя трябва да изпробва всички варианти още по време на бременността и да ги обсъди с акушер-гинеколога, който ще приема раждането.

    На началния етап на раждането, докато контракциите не са регулярни и достатъчно интензивни, не са необходими специални пози. През това време най-добре се заемете с обичайната домашна работа или отидете на разходка с бъдещия татко. Когато контракциите започнат да ви доставят силен дискомфорт, заемайте тези пози, които са най-удобни за вас.

    Позите се делят на хоризонтални и вертикални:

I. Вертикални пози

1. Права.

Тази поза ви предоставя няколко варианта – по време на контракция да се опрете на леглото или масата, да се облегнете с гръб към партньора си, а той да ви поддържа под мишниците или с лице към него да увиснете на шията му.

Преимущества:

раждането се ускорява, тъй като земното притегляне става ваш
 • помощник и детето се придвижва по родовите пътища по-бързо.
 • контракциите стават по-ефективни, шийката на матката се разкрива по-бързо, тъй като главичата на бебето я натиска и я разтяга.
 • тези пози намаляват напрежението на гърба и майката се отпуска по-лесно.
 • бебчето няма да изпитва недостик на кислород, тъй като нищо не притиска главната вена в организма на майката – долната празна вена.

Недостатъци:

 • за акушерката е трудно да преглежда майката и да следи как протича раждането.
 • родилката бързо се изморява.
 • при стремително протичащо раждане по време на напъните има риск от разкъсвания.

Тази поза е особено полезна при слаби контракции, при тесен таз, когато бебето е голямо или напъните отслабнат.

2. Седнала (на специална гумена топка или на U-образен стол без дъно).

Преимущества:

 • контракциите стават по-безболезнени, тъй като матката по-малко притиска вътрешните органи и гръбнака.
 • Докато седите на топката може да правите въртеливи движения с таза. Това намалява напрежението на гърба.
 • гравитацията ускорява процеса на раждане.

Недостатъци:

 • В тази поза се напряга опашката (най-долния отдел на гръбнака и най-подвижната част на малкия таз) и така се затруднява раждането на главичката на бебето.
 • Тази поза е подходяща само за периода на разкритие на шийката на матката. По време на напъните изберете друга поза. Така седнала напрягате мускулите на перинеума , а те трябва да са максимално отпуснати по време на изгонването на плода.

 

3. Седнала на леглото.

Седите на леглото със сгънати колена, гърбът е облегнат на облегалката или на възглавница, стъпалата са опрени в матрака.

Преимущества:

 • намалява вероятността от разкъсвания.
 • удобна е за почивките между контракциите.
 • акушерката има възможност да следи процеса на раждане.

Недостатъци:

 • при слаба родова дейност намалява силата на напъните. В такъв случай изберете позата клекнала.

     Тази поза се използва в периода на изгонване ако напъните са достатъчно силни, при стремително раждане, при седалищно предлежание на плода, в случаите, когато е необходимо да се направи епизиотомия.

     Как да напъвате: когато започне контракцията, наведете главата надолу, обгърнете с ръце колената, придърпайте ги към себе си и напъвайте. В интервалите между контракциите почивайте облегнати назад.
 

4. На колене.

Стоите на колене, опряна на раменете на партньора и/или акушерката, на облегалката на стол или родилното легло.

Преимущества:

 • матката не притиска гръбнака и, следователно, намаляват болките в гърба.
 • акушерката може да следи процеса на раждане, само трябва от време на време да се повдигате.
 • ако ви поддържат от двете страни по-малко се изморявате.
 • перинеумът е защитен от разкъсвания, тъй като центъра на тежестта леко е изместен и главичката много меко преминава по родовите пътища.

     Недостатъци практически няма, стига на вас да ви е удобно. Тази поза е подходяща само когато детето се ражда с главичката напред.

     За да премахнете напрежението в раменете, от време на време отпускайте главата си надолу. Леко се навеждайте напред, така бебето ще се завърти в правилното положение за раждане, а именно - с лице към опашката на майката.

5. Клекнала (колената разкрачени на страни).

Преимущества:

 • контракциите стават по-ефективни.
 • под действието на гравитацията ражданто се ускорява.
 • удобна е по време на напъните.
 • удобна е за акушерката, която следи процеса на раждане.

Недостатъци:

 • бързо се изморяват краката.

     Обърнете специално внимание на тази поза при подготовката за раждане. Тренирайте я по няколко пъти на ден (например, докато гледате телевизия, говорите по телефона и т.н.) Така краката ви ще се изморяват по-бавно. В тази поза може да използвате за опора партньора си, стол или леглото. Важно е колената да са максимално разтворени.

     Тази поза е най-актуална, когато разкритието е максимално, а главичката още не е слязла в тазовото дъно. Също така се използва при слаба родова дейност и слаби напъни, но не при седалищно предлежание.

II. Хоризонтални пози.

1. “На четири крака”.

Преимущества:

 • отслабва болката в гърба, тъй като матката не притиска гръбнака.
 • нищо не притиска долната празна вена и бебето получава достатъчно кислород.
 • намалява вероятността от разкъсвания, тъй като главичката меко притиска перинеума, постепенно разтваряйки тъканите.

Недостатъци:

 • не е удобна за акушерката.

     За да ви е по-удобно може да сложите под ръцете си възглавница, или да се опрете на гумената топка. Старайте се да държите таза по-низко от раменете, така ще ви помага и земното притегляне. Между контракциите може да почивате отпуснати върху бедрата си. Тази поза е особено подходяща при силни болки в гърба и при раждането на голямо бебе.

2. Легнала настрани.

Преимущества:

 • намаляват неприятните усещания в гърба.
 • отворен е достъпът на кислород до бебето, тъй като матката не притиска кръвоносните съдове по дължината на гръбнака.
 • дава възможност на акушерката да следи процеса на раждане.
 • натиска на главичката е толкова мек, че почти изключва вероятността от разкъсвания.
 • в тази поза удобно се почива между контракциите.

Недостатъци:

 • гравитацията не помага на бебчето да се движи напред.
     По време на напъните акушерката или партньорът ви трябва да придържат крака ви повдигнат за да се разшири изхода и да се облекчи раждането на главичката. Също така може да поставите крака си на облегалката на стол или леглото, или да го свиете назад и да го държите за прасеца. Тази поза се използва при преждевременно раждане, при раждане на бебче с низко тегло и при травми на тазобедрените кости на майката. Добре е да лежите на тази страна, на която е обънато гръбчето на бебето.

3. Наклонена поза на колене.

     Стоите на колене, горната част на тялото наведена надолу, главата отпусната върху ръцете. Тазът “виси” във въздуха.

     Тази поза е необходима за задържане на родовия процес, когато напъните са започнали, а шийката на матката не е разкрита напълно.

И така, защо мъдрата природа ни диктува да се движим по време на раждането?

 • намалява натиска на матката върху големите кръвоносни съдове и така бебчето получава достатъчно кислород.
 • плодният мехур и главичката равномерно и интезивно натискат долната част на матката което съществено ускорява процеса на изглаждане и разкритие на шийката.
 • различните пози намаляват неприятните усещания по време на контракциите, намалява се използването на анестезия.
 • значително намалява риска от родови травми при майката и бебчето.
 • при вертикалните пози бебчето се движи от горе на долу (а не от долу на горе в положение легнала по гръб) и гравитацията му помага.
 • намалява вероятноста от разкъсвания и прилагането на акушерски манипулации.
 • и, на края, най-главното – имайки определена свобода майката по-активно се включва в процеса на раждане, чуства се пълноправен участник в това велико събитие, старае се да установи контакт с детето, да почувства неговото състояние, за да намери това положение, което в даден момент най-много допада и на двамата.

http://www.roditeli.info/family/statia/pozi/