Инициативата Международен ден за безопасен Интернет

 

 НД Жени и майки против насилието се включва  в провеждането на Safer Internet Day 2009 като част от кампанията на COFACЕ, чийто член е . Инициативата Международен ден за безопасен Интернет  е ежегодно събитие, чиято цел е да повиши сигурността и отговорността при употребата на новите технологии и особено сред децата и младежите. Организатор на инициативата е Insafe Европейската мрежа за сигурност в Интернет.

Събитията през тази година са концентрирани в две основни направления социалните мрежи и престъпленията в кибер пространството.

 Международният ден за безопасен  Интерент се провежда за  първи път през 2004 година. През 2008 година над 120 организации от 56  страни се включиха в инициативата, организирайки конференции и дискусии в училищата относно безопасността в мрежата. Сред тези организации бе и COFACE- Конфедерацията на семейните организации в Европейския съюз, която  си поставя следните цели през 2009 г. :

  • Да повиши вниманието на родителите.
  • Да обучи родителите с помощта на добри образователни практики.
  • Да осигури подкрепа на семействата чрез ползване на новите технологии.
  • Да съдейства за позитивно съдържание на сайтовете в Интернет.
  • Да включи семейните организации в изработването и прилагането на регулаторни мерки за осигуряване на безопасен Интернет.
  • Да проведе изследване в полето на родителското образование и контрол.
  • Да предотврати социалното изключване на младите потребители.