Детското хранене в извънредни ситуации

 

     В глобализирания свят на 21 век, извънредните ситуации стават все по-обичайни. Наводненията и сушата поради климатични промени и увеличаването на бедността и войните ще повишат броя на обезправените майки и деца. В такива ситуации кърменето е от решаваща важност- то спасява живота на бебетата. Майчиното мляко осигурява  отличното хранене на бебето, защитава го срещу диария и респираторни инфекции, които могат да станат епидемични в извънредните ситуации. Като контраст, изкуственото хранене в тези ситуации е опасно и увеличава риска ог недохранване, болести и детска смъртност.

     Кърменето може да осигури храна и подкрепа и на майката и на детето и трябва да бъде защитавано постоянно. Важно е да бъдат развенчани определени митове за кърмененто в извънредни ситуации:

Мит 1- Стресът предизвиква пресъхване на млякото

Крайният стрес или страх може да предизвика моментно спиране на кърмата, но това състояние е обикновено временно. Има все повече доказателства, че при кърменето се произвеждат хормони, които намаляват напрежението и успокояват и майката и детето.

  Мит 2- Майките, които страдат от недохранване не могат да кърмят

В извънредните ситуации храна трябва да се дава първо на майките, които кърмят, така че те да запазят своята сила, за да се грижат за по-големите деца и другите членове на семейството и същевременно да продължат да кърмят. Само в някои случаи на недохранване майката намалява продукцията на мляко. В такива редки случаи децата трябва да се хранят със заместители докато не се възстанови хранителния статус на майката.

Мит 3- Децата с диария се нуждаят от вода или чай

Кърмените бебета с диария би трябвало да получат орална рехидратация, но кърменето не трябва да бъде спирано или намалявано.

Мит 4- Веднъж спряло, млякото не може да се възобнови

С подходяща релактационна техника, е възможно за майките да възобновят кърменето. Това ще им осигури запазващо живота хранене и имунна защита в извънредните ситуации.