Генетично модифицирани организми /ГМО/

 

Изкуствено хранените деца  могат да бъдет недохранени, ако им се дава гененчно модифицирано мляко, поради неадекватните правила и режими за тестване за генетично видоизменените храни.

Работна група към кралското общество за генетично модифицирани храни в Обединеното кралство

     Слабите закони за етикетирането позволяват на компаниите в много страни да включват ГМО в бебешките храни без знанието на потребителите. Включването на гени може да наруши естествения растеж на растенията и да предизвика функции, различни от очакваните. Като резултат, ГМО  могат да имат непредвидим ефект, с потенциално вредни  последствия за човешкото здраве.Заедно с токсините и алергените , които могат да бъдат пренесени от един организъм на друг, съществува загриженост относно възможност от антибиотична резистентност развита чрез употребата на ГМО и страх, че генетичното инженерство може да намали хранителната стойност на продуктите. Детските храни трябва да се запазят без ГМО, поради посочените рискове.  Може да се каже, че експирементираме с тези видоизменени храни за деца преди напълно да сме запознати с последствията