1 август 2008 г.:Пресконференция за обявяване на честванията за WBW 2008

 

10 години Mайката подкрепя майката- гр. София

 

Национална конференция на тема: "Ролята на общността в подкрепа на кърменето- добри практики" с участието на координаторки и доброволци от НД "Жени и майки против насилието"- гр. Благоевград

 

Отбелязване на WBW 2008 във II МБАЛ- Болница "Приятел на бебето"- гр. София от IBFAN/WABA групата в България

 

Наградени членове от групата "Mайката подкрепя майката" от      гр. Ямбол. Координатор Диляна Стоянова

 

Медицински център за деца- София.Колектив, работещ с групи "Mайката подкрепя майката"

 

Награждаване на майки, членове на групи "майката подкрепя майката" от конкурс "Моята история" на сайта bebe.bg

 

Честване на WBW 2008 в Черноморския регион с /координатор Валентина Костадинова/

 

Олимпийски маратон на майките от Черноморския регион на тема "Кърменето- път към победата"

 

Национална награда за популяризиране на кърменето сред имигранти и етнически малцинства получи Ана Емилио Луис- Илиева- национален координатор на НД "ЖМПН

 

Честване на WBW 2008 в гр. Пазарджик от "майката подкрепя майката". Награждаване от IBFAN/WABA групата в България на г-жа Д. Петрова, дарила 197 пъти майчина кърма на Банката за майчина кърма и притежаваща документ за дарението./координатор Мая Цоклинова/

Заключителен хепънинг за WBW 2008, организиран от НД "Жени и майки против насилието"- IBFAN и Фондация "Спасено бъдеще"- WABA група в България