Околна среда

 

     Замърсителите, открити в майчиното мляко са пратеници- като канарчетата във въглищна мина- съобщават ни за химическата натовареност на тялото, открита във всеки човек.

Перифразирано от За здрава околна среда за децата- ноември 2002

     Кърменето е екологично, то осигурява напълно храната за бебето и едно от най-ценните сметовни подновяващи се природни ресурси.

     Като повечето от световните  природни ресурси обаче, майчиното мляко е засегнато от химически замърсители. Но дори където майчиното мляко е най-замърсено, изкуствените храни носят по-голям здравен риск. Отнсно токсините трябва да се има предвид, че тежките метали като олово, алуминий, кадмий и живак, химически замърсители от пестициди и изкуствени торове и др. са открити във изкуствените смеси. В допълнение- изтеглянето на изкуствените бебешки млека от пазара обикновено се налага поради индустриалното и бактериално замърсяване.

     За да се защити този ценен ресурс, трябва да подкрепяме глобалното движение  за намаляване на употребата на пестициди и други упорити органични замърсители чрез инициативи като Конвенцията  на ООН за органичните замърсители от Стокхолм и Конвенция 184 на МОТТ за здраве и защита в земеделието.