Приватизация на системата за здравеопазване и звената по храненето

 

         Световна практика стана съкращаването на финансовата помощ за здравната система, с което се намалява нейния капацитет да предлага качествени здравни услуги , специално за майките и децата.

         Правителствата ограничават своята отговорност за осигуряването на здравната система.

         Корпорациите могат да използват документите на ООН с цел да отклонят вниманието от неетичния бизнес като се включат в неподходящи партньорства с агенциите към ООН, особено чрез Глобалното споразумение на ООН.

         Обществените здравни програми и инициативи, които подпомагат кърменето като Болници, приятелски настроени към бебето, не получават  адекватна подкрепа.

         Несъответствията между богатите, които могат да си позволят частна медицинска грижа и бедните, се увеличава. Това особено се отразява на жените и децата в по- бедните райони.