Търговски споразумения
 

     Международните търговски споразумения, като тези админинстрирани от Световната търговска организация /СТО/, понякога се явяват пречка да се установи национална здравна политика за защита на потребителите, включително бебетата. Например представители на Здраве и Благополучие в Канада съветват, че Международният кодекс е бил забранен от северно Американското споразумение за свободна търговия NAFTA със САЩ. Кодексът е възприеман като ограничител на правата на производителите на детски храни да се състезават свободно на пазара.

     Такива пречки обаче не са открити. Според Международния документен център, Международния кодекс и националното законодателство за неговото прилагане не накърнява СТО и регионалните търговски споразумения като NAFTA. Търговските споразумения целят да се осигури  равнище на игрално поле  за всички производители на подобни продукти, затова се елиминират търговските бариери. Те позволяват на страните да приемат технически регулации в съответствие с международните стандарти /какъвто е Кодекса/, особено за защита на здравето на потребителите.

    Два важни факта трябва да бъдат осъзнати като се оценяват аргументи като тези от Канада:

         Кърменето не е подобен продукт сравним с изкуствените смеси и другите храни за бебета;

         Правителствата трябва да оставят настрана търговските спогодби, за да защитят здравето на потребителите.