Какви са възможностите?

 

           Подобряването на глобалната комуникация предлага възможности за диалог навсякъде по света , работа в мрежа и действие. През този век ние имаме нужда да използваме тези налични механизми, за да съберем хората заедно и да намерим пътища да адресираме предизвикателствата на глобализацията и да намерим жизнеспособни решения. Работейки заедно, членовете на глобалното движение за кърменето може да имат позитивно въздействие, едновременно в международен план и в рамките на местните общности, в структурите и сред индивидите, които имат влияние сред жените и спомагат за възможността да им се осигури оптимална грижа, за да кърмят своите деца. Някои идеи за действие:

         Да се повиши международното сътрудничество сред членовете на движението за кърменето, за да се определят общите проблеми и въпроси.

         Да се подчертае важността на кърменето сред гражданските обществени организации, работещи за мира и справедливостта.

         Да се използва достъпа до ефикасна, евтина комуникация като инструменти за връзка с хората по посока на подпомагането и защитата на кърменето.

         Пред лицето на епидемията от СПИН, групите трябва да настояват за независими изследвания, за да  осигурят точна информация на майките, които трябва да вземат решения за храненето на децата си.

         Да използват мрежите, за да убедят правителствата да провеждат политика, която регулира и контролира продажбите и етикетирането на хранителни продукти за деца.