Глобалният алианс за защита на детското хранене и здраве- група в България завърши  честванията на Световната седмица на кърменето 2006 г. с Национална среща на тема

„25 години Международен кодекс. Европейските стандарти за защита на детското хранене и здраве- българската реалност”. Събитието се състоя в сградата на хотел “Princess”. Участие в Националната среща  взеха народни представители от всички политически сили, зам. областен управител на София, общински съветници от СОС, експерти от организации на потребителите в България, Банката за майчина кърма,здравни заведения и центрове, РИОКОЗ, кметове от различни райони на България, еко организации, неправителствени организации, работещи в защита на майчиното и детско здраве, представители на международната мрежа за защита на детското хранене и здраве, медии.
    Целта на срещатата бе обсъждане на основните акценти, представляващи целите и задачите на тазгодишната Световна седмица на кърменето 2006 г., посветена на важността на Международния кодекс за маркетинг на заместителите на майчината кърма, приет през 1981 г. от Световната здравна асамблея. Необходимо е преди влизането на България в Европейския съюз да се направи всичко възможно за приемането на специален закон, утвърждаващ препоръките на Международния кодекс.


Бяха представени данни от
мониторинг за маркетинга на българския пазар на заместители на кърмата, направен в периода ноември 2005 год.- май 2006 год. 

    Мониторингът е на Глобалния алианс за защита на детското хранене и здраве в България ИБФАН/WABA  и е по повод Световната седмицата на кърменето (1-7 август).

    Проучването е направено в седем града  със свободно избрани 210 майки и 76 места за продажба на детски храни. Резултатите показват, че:

  • 12 %  от майките, които са взели решение за изкуствено хранене, са били убедени от лекари още в родилния дом.

  •  18% от общия брой анкетирани са получили в родилния дом като подарък предмети, свързани с реклама на изкуственото хранене.

  •  14 %  от майките са убедени да включат определен продукт на заместител на майчината кърма от лични лекари и педиатри, които са и дистрибутори на фирми, произвеждащи тези заместители. 

  • От общия брой изследвани майки 42% са с висше образование, само 3,5 %  от тях са кърмили децата си до 6 месеца и повече. Тази тенденция е силно обезпокояваща, тъй като именно образованите жени би трябвало да са убедени в здравната полза от продължителното кърмене.

  • Убедени са във важността да се кърми до 1 г. на детето и повече 15 % от изследваните, главно майки, които са от етническата група, изповядваща исляма.

  • Обезпокоителен е факта, че от 76 места за продажба на детски храни във всички бяха открити рекламни материали, подвеждащи към изкуствено хранене на децата.

Участниците в националната среща стигнаха до извода, че българските компетентни институции трябва да подпомогнат приемането на специален закон, в който съдържателно да бъде отразен Международният кодекс за маркетинг на заместителите на майчината кърма. Според представители на Алианса законът е необходим, за да защити бебетата и техните родители от нарушенията на компаниите, производители на изкуствени храни.

    Хиляди български майки ежедневно се обезкуражават да кърмят, повлияни от агресивната реклама на компаниите за техните продукти, тези компании трябва да бъдат санкционирани. Кодексът не забранява продажбата на продуктите, той само изисква семействата да получат обективна информация и да вземат най-доброто решение за храненето на децата си.

   Народният представител от НДСВ и зам. председател на здравната комисия в парламента доц. Атанас Щерев се ангажира да подкрепи исканията на алианса. Той говори за предимствата на кърменето за майките и за децата.   Един от най-разпространените митове, които влияят на избора на майката е, че  кърменето води до деформация на бюста, отбеляза доц. Щерев. Според статистиката майките, които са кърмили децата си, боледуват по-малко от доброкачествени и злокачествени заболявания на млечната жлеза, допълни депутатът.

    Бебетата, които са били кърмени, боледуват по-рядко от заболявания на дихателните пътища и стомашно-чревния тракт, защото в кърмата има лесно разтворими субстанции, които не могат бъдат имитирани в изкуствените храни, каза Щерев.

Народните представители Ива Станкова и Стела Банкова също подкрепиха с изказванията си искането за регулиране на пазара на детски храни, съгласно Международния кодекс и се ангажираха, според възможностите си да съдействат за приемането на специален закон за приложението му. Проф. Т. Сачанска и д-р А. Ковачева изказаха  удовлетворение от дейността на групата на Глобалния алианс в България в защита на майчиното и детско здраве особено в инициативата му, която запази единствената Банка за майчина кърма- София, която имаше предложение да бъде закрита. Представители на местната власт предложиха да се създаде мрежа от Банки за майчина кърма на територията на България, с което на практика да се подпомогне естественото хранене.

     От  Глобалния алианс за защита на детското хранене и здраве ИБФАН/WABA в България смятат, че родителите у нас все още подценяват  опасностите за здравето на децата им при неправилно изкуствено хранене. Голяма част от тях  не са запознати и с критериите, по които трябва да се подбират изкуствените храни.

       В случаите, когато една майка не може да кърми, трябва  да се направи индивидуално изследване на детето и след това да се прецени храната. При проблем майки могат да се обръщат и към Банката за майчина кърма.

Мониторингът показа, че от общия брой на изследваните майки едва 30 % от бебетата на 6-месечна възраст получават някакво количество кърма, въпреки че при изписването над 90 процента са кърмени, бяха цитирани данни от проведени местни проучвания.

В края на Националната среща бе прието "Обръщение", което бе разпратено до всички заинтересовани институции.

До

Г-н Георги Пирински

Председател на 40- то Народно събрание

Г-н Сергей Станишев

Министър- председател на Р България  

Г-н Радослав Гайдарски

Министър на здравеопазването на Р България

Г-н Янаки Стоилов

Председател

на Комисията по правни въпроси

към Народното събрание на Р България

Г-н Хасан Адемов

Председател

на Комисията по труда и социалната политика

към Народното събрание на Р България

Г-н Борислав Китов

Председател

на Комисията по здравеопазване

към Народното събрание на Р България

г-н Атанас Щерев

Народен представител

Г-жа Весела Драганова

Народен представител

Г-жа Христина Христова

Народен представител

Г-жа Антония Първанова

Народен представител

Г-жа Ива Станкова

Народен представител

Г-жа Стела Банкова

Народен представител

Г-н Дамян Лазаров

Председател

на Комисията по търговия и защита на потребителите

Федерация на потребителите в България

Българска асоциация на потребителите

Уважаеми госпожи и господа,

Българската група към Глобалния алианс за защита на детското хранене и здраве, се обръща към вас като представители на отговорните институции в Р България, които имат пряко отношение към законотворческата дейност и изпълнителната власт, свързана със защитата на майчиното и детско здраве. Поводът е провеждането на ежегодната Световна седмица на кърменето, организирана от Глобалния алианс за защита на детското хранене и здраве под наслов: ”МЕЖДУНАРОДНИЯТ КОДЕКС- 25 ГОДИНИ В ЗАЩИТА НА КЪРМЕНЕТО”.

   От 1 до 7 август в 120 страни по света ще бъде отбелязан напредъкът в прилагането на разпоредбите на Кодекса, приет като Резолюция от Световната здравна асамблея през 1981 г.

   Вече 10 години българската IBFAN/ WABA  група в България осъществява перманентен мониторинг относно нарушенията на Кодекса от компаниите, производителки на изкуствени храни, присъстващи на българския пазар. Данните, получавани от този мониторинг сме отправяли редовно към отговорните институции. През 1998 г. представихме и проект за приемането на специален закон, утвърждаващ препоръките на Кодекса. До този момент не е предприета законодателна инициатива по този въпрос. Не може да се подмине фактът, че ежедневно се обезкуражават да кърмят хиляди майки, повлияни от агресивната реклама на компаниите по отношение на техните продукти. Независимо от нашите анализи, в които участват професионално подготвени специалисти, институциите, ангажирани с подкрепата на Кодекса не се ангажират с разработването на здравна статистика, която да прави връзка между високия процент заболеваемост на децата от респираторни инфекции, стомашно- чревни заболявания, алергии, диария и начина им на хранене.  

                  Предстоящото влизане на България в Европейския съюз ни задължава да зачетем  препоръките на Международните институции за окуражаване на кърменето като най- подходящата храна за бебето, в това число включително на Световната здравна организация и Глобалният алианс за защита на детското хранене и здраве като се осигурят условия за подкрепа в приемането на Специален закон, включващ разпоредбите на Международния кодекс за маркетинг на заместителите на кърмата.

Кодексът не забранява продажбата на продукти, той само изисква семействата да получават обективна информация и да вземат най-доброто решение за храненето на децата си.

За да защитим бъдещите поколения на България, трябва да започнем да действаме СЕГА.

Глобален алианс за защита на детското хранене и здраве

IBFAN/ WABA  група в България