Десет стъпки за успешното кърмене,

за да може всеки център, който осигурява родилни услуги и грижи за новородени бебета да се превърне в

Болница ПРИЯТЕЛ НА БЕБЕТО" трябва:

 

1. Да има писмена политика за кърменето, която е редовно съобщавана на всички членове на здравния персонал.

2. Да обучава целия здравен персонал на умения за прилагането на тази политика.

3. Да информира всички бременни жени за ползата от и поддържането на кърменето.

4. Да помагат на майките при започване на кърменето в рамките на половин час от раждането.

5. Да показват на майките как да кърмят и как да поддържат кърменето, дори ако трябва да са отделени от бебетата си.

6. Да не дават на новородените бебета никаква храна или питиета, различни от кърмата, освен ако не е по лекарско предписание.

7. Да прилагат съжителство - да позволяват майките и бебетата да остават заедно 24 часа на ден.

8. Да насърчава кърменето при поискване.

9. Да не дават изкуствени шишета с биберон или гумени пръстени (още наричани биберони или залъгалки) на бебета, които ги кърмят.

10. Да поощряват основаването на групи за подкрепа на кърменето и да свързват майките с тях при излизане от болницата или клиниката.