Инициативата

 

             Инициативата Болница Приятел на бебето е глобална програма на СЗО и УНИЦЕФ за подкрепа на родилните отделения, които да предлагат оптимално ниво на грижа в първите стъпки на кърмене на бебето. Инициативата подкрепя родилните домове, които дават информация на кърмещите майки, създават им увереност и умения за успешен старт и продължаване на кърменето.

            В много страни по света редица болници са получили сертификат за Болница Приятел на бебето. Към момента техният брой е 19 000. В България три болници са получили това звание. Единствената с този статут в София е II МБАЛ, чието родилно отделение получи званието Приятел на бебето през 2002 г. Медицинският състав, работещ в отделението, беше обучен от ИБФАН в България.

 

Десет стъпки