25 ГОДИНИ ОТ ПРИЕМАНЕТО НА МЕЖДУНАРОДНИЯ КОДЕКС С РЕЗОЛЮЦИЯ 34.22 НА СЗА