ПРАКТИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ПРИ ДОСТАВКИТЕ НА ЗАМЕСТИТЕЛИ НА ХРАНАТА В СЛУЧАЙ НА HIV ЗАРАЗЯВАНЕ

 

        Майките би трябвало да получават техните доставки от заместители на кърмата лесно и по начин, който запазва тяхната анонимност.

        Доставките на заместители на кърмата трябва да съдействат за избягване на ситуации, когато майката е оставена без тези продукти и е поставена пред невъзможност да храни детето си в случаите, когато кърменето е вече прекратено.

       Трябва да има много строг контрол на пазара, какъвто се упражнява върху лекарствените средства, както и проверка на сроковете на годност на храните.

       Тъй като изкуственото хранене в извънредни ситуации може да бъде опасно, ако храните или заместителите на кърмата са дадени под форма на дарение. В такива случаи трябва да бъдат давани само на деца, които се нуждаят от тях и само за срока, който е необходим минимум 6 месеца. Тези доставки не трябва да бъдат използвани за продажба. Един от пътищата да се избегне тяхната продажба, е да бъдат доставени без наименованието на компанията върху тях.