МЕЖДУНАРОДНИЯТ КОДЕКС И HIV

 

             Целта на Международния кодекс /МК/ е да служи за защитата и предоставянето на подходяща храна на всички деца, независимо от това дали са кърмени или са хранени с изкуствени смеси и независимо от техния HIV статус. Всяко дете има право на възможно най- висок стандарт на здраве и родителите и семействата имат право да вземат информирани решения относно храненето на децата, на основата на обективна и научна  информация. МК и последвалите Резолюции на Световната здравна асамблея /СЗА/ имат за цел да защитават кърменето и да осигурят правилното използване на заместелите на майчиното мляко в случаите, когато тяхната употреба е необходима, включително и когато HIV позитивни майки са взели информирано решение да ги използват. Ако правителствата разработват начини за алтернативни хранителни практики, предназначени за HIV позитивни майки, които са решили да не кърмят, е необходимо:

·       Да се предотврати влиянието на изкуственото хранене за деца на здрави майки и такива с неизяснен HIV статус.

·       Да се наблюдава строго регулирането на търговската промоция на заместителите на кърмата.

·       Да се инициира национален закон за прилагането на Кодекса.

 „Фактът, че HIV вируст може да премине от инфектираната майка до нейното дете чрез кърменето не бива да бъде причина за игнориране на кърменето за мнозинството от децата по света, чието здраве и шансове за оцеляване са и ще бъдат значително подобрени чрез него.” /УНИЦЕФ, Ню Йорк, 2000/.

Кодексът има значение и в контекста на HIV, защото има за цел да:

·       Регулира дистрибустрицията на заместители на майчината кърма и да предотвратява ненужното хранене със заместители на бебета, които могат да бъдат кърмени.

·       Защитава изкуствено хранените деца като гарантира задължителни предупреждения и инструкции на етикетите на изкуствените смеси за правилното им приготвяне и употреба.

·       Гарантира, че изборът на продукта е направен на базата на независим медицински съвет и без търговски натиск.

·       Гарантира сигурността на всички продукти.

Кодексът:

·       Не се опитва да спре заместителите на майчиното мляко и другите продукти в обхвата му да бъдат предлагани на пазара, продавани или използвани, когато е необходимо.

·       Предпазва правителствата да предоставя заместители на кърмата на HIV заразени майки, безплатно или със субсидирана цена, когато правителството ги е закупило. Най- добрият вариант е да бъдат общо етикетирани, без наличието на марката, която ги продава.

·       Цели да спре дейностите, насочени към убеждаване на хората да използват заместители на майчиното мляко или да влияят на техните решения. Забранява на  производителите  да правят дарения на такива заместители или предлагането им на намалени цени, в която и да било сфера на здравната система.