Международен кодекс за маркетинг на заместителите на кърмата

 

     Целта на Кодекса е защита и подкрепа на кърменето чрез регламентиране на разпространението на заместители на майчиното мляко.

Как е възникнал Кодексът?

     Кодексът е написан в съответствие с международните препоръки на Световната здравна организация /СЗО/ и УНИЦЕФ и е приет на Световната здравна асамблея през 1980 г.

Защо е създаден Кодексът?

     Изследванията показват, че в различни страни по света търговската подкрепа за разпространение на заместителите на кърмата има отрицателно влияние на честотата и продължителността на кърменето. Кодексът беше приет, за да прекрати практиката на широка реклама на изкуствени смеси и продукти за хранене на децата до 6 месеца.

За какви продукти се отнася Кодексът?

     За всички продукти, които се разпространяват като заместители на майчиното мляко. Към тях се отнасят изкуствените смеси и продукти на млечна основа, сокове, чайове и др. В обхвата на Кодекса попада също храненето от шише и използването на биберони. Кодексът не забранява продажбата на тези продукти, той съдържа правила, в съответствие с които да бъдат разпространявани.

Кой отговаря за прилагането и спазването на препоръките на Кодекса?

     Отговорност носят производителите и разпространителите на продуктите. Техните действия трябва да отговарят на изискванията на Кодекса. В  редица страни по света са влезли в сила механизми за отчет и  действия в случаите на нарушения на Кодекса. Здравните работници трябва да бъдат запознати с Кодекса, за да имат възможност да защитават майките и децата от търговското влияние.

Какво НЕ забранява Кодексът:

·   Той не забранява наличието и продажбата на заместители на кърмата.

·   Той не се отнася за допълнителното хранене на децата след шестия месец.

Какво пречи на нормалния процес на кърмене?

·   Безплатните образци от изкуствени смеси за майките.

·   Вещи, които рекламират компанията и съдържат нейното име и емблема.

·   Подаръци от компаниите за майките и здравните работници.

·   Брошури за детското хранене и грижи за детето, произведени от компаниите.

·   Предмети, рекламиращи компаниите, поставени в здравни заведения.

·   Рекламни издания за здравни работници.

·   Финансиране, от страна на компаниите, на професионални мероприятия и индивидуални рекламни дейности.

Какви са основните положения на Кодекса?

·   Забранява се рекламирането на тези продукти сред населението.

·   Забранява се раздаването на безплатни образци.

·   Забранява се рекламирането на продукцията в медицинските учреждения.

·   Забранява се на представители на компаниите на дават съвети на майките.

·   Забранява се да се дават подаръци на майките, здравните работнци, както и да се дават безплатни мостри на продуктите.

·   Информацията за медицинските работници е допустима само в случаите, когато има научен характер и се опира на обективни факти.

·   На етикетите на заместителите на кърмата трябва да има надпис, на езика на страната, където се разпространява продуктът, който да обяснява преимуществата на кърменето и опасностите, свързани с изкуственото хранене.

·   Благотворителни кампании за оборудване с медицинска апаратура на здравни заведения не могат да бъдат свързани с реклама на изкуствените смеси.

·   Забранява се безплатното или с отстъпка предоставяне на болниците на образци на заместителите на майчиното мляко.

·   Забраняват се идеализиращи твърдения за кечествата на продуктите, включително поставяне на образ на дете на етикета.

·   Забранява се рекламата на продукти неподходящи за храна на кърмачета като подсладено кондензирано мляко.

·   Производителите и разпространителите са длъжни да изпълняват препоръките на Кодекса, даже в случаите, когато страните не са приели съответни законови или други мерки.