ЗДРАВНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ СА ОТГОВОРНИ ЗА :

 

       Продължаването на защитата  и подкрепата на кърменето за майки, които не са  HIV заразени, нямат изяснен HIV статус или са заразени, но са избрали да кърмят.

       Предоставянето на основни факти за кърменето, инициативата Болница- приятел на бебето, Кодексът и заразяването на деца с вируса на HIV .

       Обучение за това как да бъдат консултирани заразените майки за предимствата и рисковете на различните хранителни практики и да им помагат  при взимането на информирани  решения.

       Да обучават заразените майки, които са решили да не кърмят, как да подготвят и употребяват заместителите на кърмата. Това трябва да се прави дискретно и без демонстрации пред обществото. Употребата на формула за деца на заразени майки, намиращи се в институции, трябва да се извършва дискретно от другите майки.

       Подкрепата на некърмещите майки да използват чашки за храненето на детето.

       Премахването на всякакви реклами, рекламни материали или други предмети, на които е написано името на компаниите.

       Да се отказва приемането на безплатни образци или такива на по- ниски цени, както и медицинско оборудване предоставено от компаниите.

       Отказ от приемане на всякакви подаръци като химикалки,  календари, бележници, ключодържатели и други.

       Да се предотврати даването на безплатни образци на заместители на кърмата или рекламни материали на майките.

       Реализацията на инициативата Болница- приятел на бебето и прилагането на десетте стъпки за успешно кърмене.

       Отказ от приемането на покани, отправени от компании производителки на бебешки храни за участие в конференции, както и спонсориране, стипендии или заплащане на изследователски проекти.

Международният кодекс забранява рекламите или други форми на промоция, предназначени за публиката, на всички продукти, влизащи в обхвата му.

Перманентният мониторинг на нарушенията на Международния кодекс трябва да продължи, независимо дали Кодексът е част от вътрешното законодателство или не.