Ние сме българската група на Глобалния алианс за защита на детското здраве и хранене, който включва международните мрежи ИБФАН и УАБА и се състои от 150 групи по целия свят.

    Групата в България е създадена през 1995 г.

    Ние сме неправителствена организация.

    Дейностите, чрез които постигаме целите си са:

  Организиране и участие в национални и международни семинари и обучения;

  Работни срещи и workshops;

  Кампании, посветени на въпроси, свързани със защитата на здравето на децата;

  Работа в групите майката подкрeпя майката;

  Работа в Международна академия за родители Nancy Jo Peck;

  Акции за защита правата на работещите майки;

  Семейна подкрепа;

  Подготовка и разпространение на аудио, видео и печатни материали с образователен характер;

  От 2001 г. провеждане на перманентен мониторинг на пазара на детски храни, съгласно международно приети стандарти;

  Ежегодно организиране на честванията за отбелязване на Световната седмица на кърменето /WBW/ от 1996 г .;

  Реализация на проекти;

  Сътрудничество с други НПО, институции и организации по проблеми, които се отнасят до защитата на правата на майките и децата;

  Международна дейност с партньорите ни от Глобалния алианс за защита на детското здраве и хранене, както и участие в акциите на Алианса, провеждани в знак на солидарност от всички негови групи по целия свят.

  Прес конференции и други медийни прояви, свързани с представяне на нашата работа пред обществото.

    Ние сме с различни професии: здравни работници, журналисти, специалисти по храненето, научни работници, учители, студенти.

 Обединява ни грижата за децата.